Hoàng Hưng
 

 

Vụ án Về Kinh Bắc
GẦN ĐÂY TRÊN MẠNG XUẤT HIỆN MỘT SỐ TƯ LIỆU MỚI VỀ PHONG TRÀO NHÂN VĂN – GIAI PHẨM. TIỂU LUẬN MANG TÊN “VỤ NHÂN VĂN – GIAI PHẨM TỪ GÓC NHÌN MỘT TRÀO LƯU TƯ TƯỞNG DÂN CHỦ, MỘT CUỘC CÁCH MẠNG VĂN HỌC KHÔNG THÀNH” CỦA NHÀ VĂN LÊ HOÀI NGUYÊN, NGUYÊN ĐẠI TÁ CỤC AN NINH TƯ TƯỞNG VĂN HOÁ BỘ CÔNG AN (A 25), LÀ MỘT TƯ LIỆU QUAN TRỌNG GÓP VÀO LỊCH SỬ ĐẤU TRANH DÂN CHỦ CỦA NƯỚC VIỆT NAM HIỆN ĐẠI. TRONG TIỂU LUẬN TRÊN, TÁC GIẢ XẾP VỤ ÁN “VỀ KINH BẮC” 1982 VÀO MỤC “HẬU NHÂN VĂN”. CHÍNH ĐIỀU NÀY ĐÃ GỢI HỨNG CHO TÔI QUYẾT ĐỊNH VIẾT VỀ VỤ “VỀ KINH BẮC” VỚI TƯ CÁCH NGƯỜI TRONG CUỘC, MONG GÓP THÊM PHẦN HOÀN CHỈNH TƯ LIỆU VỀ PHONG TRÀO LỊCH SỬ NÀY
Đọc tiếp...

Ác mộng

 

 

Tiểu sử

Tác phẩm

 


Vietnam Arts & Culture